Spring naar inhoud

Klachtenregeling

Als lid van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen ben ik gebonden aan de ethische regels van de beroepscode. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Ook geheimhouding valt hieronder.

Heeft u een klacht-bespreek die dan eerst met mij. Als dat niet lukt of we komen er samen niet uit dat kunt u contact opnemen met de NVO.