Spring naar inhoud

Voor ouders en scholen

Zowel ouders als scholen kunnen vragen stellen.

Ook ouders kunnen bijvoorbeeld dyslexieonderzoek aanvragen.
In gesprekken met ouders lijkt het dat dit niet altijd bekend is.

Om wat voor soort vragen kan het gaan?
Leren:dyslexie onderzoek uithoorn

 • wat is het intelligentieniveau?
 • is er sprake van dyslexie?  Dyslexieonderzoek kan individueel of groepsgewijs (voor het Voortgezet Onderwijs). Ook kan meegedacht worden met de  screening van dyslexie.
 • welke schoolkeuze kan mijn kind het beste maken? Bijvoorbeeld  als second opinion.
 • hoe krijgt mijn kind weer motivatie voor of op school?
 • waar komen concentratieproblemen vandaan? Hoe daarmee om te gaan?
 • mijn kind gamet zo veel dat hij/zij dreigt te blijven zitten. Wat kan ik doen?

Gedrag:

 • mijn kind heeft weinig vrienden/vriendinnen. Reden tot zorg?
 • mijn kind wordt gepest of pest zelf. Wat te doen?
 • mijn kind heeft last van: angstklachten, faalangst, verlegenheid, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld. Hoe kan hij/zij geholpen worden?
 • bij stemmingsklachten, zoals je somber voelen, nergens meer zin in hebben,  piekeren: wat is er aan de hand? Welk advies geeft u mij en/of mijn kind?
 • hoe om te gaan met boos gedrag of driftbuien?
 • mijn kind heeft slaapproblemen. Wat te doen?
 • mijn kind heeft moeite bij het verwerken van de echtscheiding. Hoe kan mijn  kind geholpen worden?

 Scholen kunnen ook aanvragen doen op het gebied van:

 • ouderavonden over dyslexie, pesten, sociale media
 • coaching van docenten/leraren
 • consultatiegesprekken
 • klassenobservaties
 • pestproblematiek
dyslexie ouderavond school
Ouderavond over Dyslexie in Leiden

Indien de school een onderzoek wenst kan het onderzoek in overleg op school of op de praktijk plaats vinden.

 Een oriënterend gesprek vooraf zowel door ouders als door school is ook mogelijk.


Maak nu een afspraak!