Spring naar inhoud

Achtergrond

machteld blekkenhorst orthopedagoog generalistMachteld Blekkenhorst heeft lange tijd als docent gewerkt  en orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gestudeerd. Later is ze opgeleid aan de Rijksuniversiteit te Groningen tot Orthopedagoog-Generalist NVO. Met veel plezier heeft ze deze studies gecombineerd naast werk  en gezin.

Als orthopedagoog  was ze eerst in het onderwijs zelf aan het werk. Daarna heeft ze ruim 12 jaar bij de Schoolbegeleidingsdienst  OnderwijsAdvies gewerkt, vestiging Hoofddorp.

In die tijd heeft ze met veel ouders en hun kinderen  meegedacht, onderzoek gedaan, advies gegeven en behandeling gegeven,  zowel in het Basis- als in het Voortgezet onderwijs, zowel individueel als bij groepen. Ook gaf ze daar ouderavonden over o.a. dyslexie en cyberpesten.

Sinds 2011 heeft ze haar eigen praktijk voor eerstelijns psychologie in Uithoorn.

Kwalificaties/Lidmaatschap

  • Orthopedagoog-Generalist NVO
  • Hoofdbehandelaar Dyslexie
  • Opgenomen in deskundigenbestand dyslexie NVO en NIP
  • Mastercourse Oplossingsgerichte Kortdurende Therapeutische Techniek
  • Lidmaatschap NVO (Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen)
  • EMDR basistraining bij kinderen en adolescenten, EMDR kind en jeugd, EMDR Europe

nvo orthopedagoog uithoorn dyslexiepsychologen nip machteld blekkenhorst uithoorn