Spring naar inhoud

Werkwijze

U kunt bellen of mailen naar de praktijk voor een afspraak.

In een eerste gesprek proberen we uw vraag zo helder mogelijk te krijgen en bespreken we wat het vervolgtraject kan zijn. Soms kunnen een paar gesprekken al voldoende zijn.  Ook kan eerst onderzoek nodig zijn.

Mogelijk vervolgtraject:

 • oplossingsgerichte gesprekken met het kind en/of de ouders
 • in kaart brengen wat er aan de hand is met uw kind:
  psychodiagnostisch onderzoek, intelligentieonderzoek, dyslexieonderzoek,
  onderzoek naar zelfbeeld, persoonlijkheid. De onderzoeksresultaten bespreken
  we en u krijgt praktische adviezen voor thuis en school. U ontvangt altijd
  een schriftelijk onderzoeksverslag
 • geprotocolleerde behandeling, bijvoorbeeld bij angst of somberheid
 • EMDR
 • begeleiding bij motivatieproblemen voor school
 • leren zelf te plannen voor jongeren met ADHD
 • een gesprek op school om het advies nader toe te lichten, bv bij pestproblemen
 • een gerichte verwijzing

Meer info: reacties cliënten  en klachtenregeling


Maak nu een afspraak!